Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή και ονοματολογία οργανικών ενώσεων

45 λεπτά

Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

Φύλλα Εργασίας

Κατά την 1η δραστηριότητα της παρούσας φάσης του σεναρίου, οι μαθητές προσπαθούν αρχικά να μαντέψουν τις ονομασίες κάποιων απλών οργανικών ενώσεων, των οποίων δίδονται οι συντακτικοί τύποι. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την προσομοίωση του phET "Δημιουργία Μορίου", δημιουργούν τα μόρια κι επαληθεύουν τις απαντήσεις τους, σχολιάζοντάς τες με τους συμμαθητές και τον καθηγητή τους.

Κατά την 2η δραστηριότητα της παρούσας φάσης του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τα όσα έμαθαν στην τάξη και να γράψουν τους συντακτικούς τύπους κάποιων απλών οργανικών ενώσεων. Ακολουθεί και πάλι επαλήθευση των απαντήσεών τους με τη βοήθεια της προσομοίωσης του phET "Δημιουργία Μορίου" και συζήτηση των αποτελεσμάτων με όλη την τάξη και τον καθηγητή.

Κατά την 3η δραστηριότητα της παρούσας φάσης του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να γράψουν τις ονομασίες κάποιων απλών οργανικών ενώσεων των οποίων έχουν δοθεί οι συντακτικοί τύποι. Ακολουθεί και πάλι επαλήθευση των απαντήσεών τους με τη βοήθεια της προσομοίωσης του phET "Δημιουργία Μορίου" και συζήτηση των αποτελεσμάτων με όλη την τάξη και τον καθηγητή.

Έτσι μετά από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες οι μαθητές θα μπορούν:

  1. Να κατασκευάζουν οργανικά μόρια με μόνο δεδομένο την ονομασία τους
  2. Να ονομάζουν απλές οργανικές ενώσεις που τους δίνονται

Εισαγωγή

Άσκηση αντιστοίχισης συντακτικών τύπων-ονομασιών

Επαλήθευση μέσω της προσομοίωσης και συζήτηση

Πειραματισμός με την προσομοίωση

Διευκρίνιση: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει να είναι εγκατεστημένη η java, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε.

Από την ονομασία στον συντακτικό τύπο

Πειραματισμός με την προσομοίωση

Διευκρίνιση: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει να είναι εγκατεστημένη η java, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε.
Σχόλιο: 
Δεν επαναλαμβάνεται η προσομοίωση - έχει ήδη φορτωθεί προηγουμένως

Από τον συντακτικό τύπο στην ονομασία

Πειραματισμός με την προσομοίωση

Διευκρίνιση: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει να είναι εγκατεστημένη η java, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε.
Σχόλιο: 
Δεν επαναλαμβάνεται η προσομοίωση - έχει ήδη φορτωθεί προηγουμένως
Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Σκουλλής (Εκπαιδευτικός)