Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες

30 λεπτά

Παράλογες αγάπες

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητες 6η και  7η

Οι μαθητές μελετούν πειραματικά και με τη βοήθεια προσομοίωσης του πανεπιστημίου του Colorado (PhET) διαδοχικά, το πώς ένα φορτισμένο μπαλόνι κολλάει στον τοίχο και το πώς αυτό μπορεί να έλξει ένα άδειο μεταλλικό κουτάκι αναψυκτικού. Στη συνέχεια απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις.

Στην ουσία πρόκειται για φάση εμπέδωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκομίσει οι μαθητές πάνω στις διαδικασίες ηλέκτρισης.

Δημιουργός Σεναρίου: Εμμανουήλ Κουσλόγλου (Εκπαιδευτικός)