Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Κρυμμένοι Θησαυροί των Καραβιών

45 λεπτά

Α Φάση : Προετοιμασία κουτιών

Φύλλα Εργασίας

 

A ΦΑΣΗ

 Κατασκευή κουτιών και προετοιμασία υλικού

Την ώρα των εικαστικών ή της Ευέλικτης ζώνης  κατασκευάζονται από τους μαθητές 5 καράβια από κουτιά και παραδίδονται στον εκπαιδευτικό  της τάξης για να τοποθετήσει μέσα σε αυτά εκπαιδευτικό υλικό.

Ο εκπαιδευτικός την ώρα που οι μαθητές εργάζονται δύναται να πραγματοποιήσει τις ηλεκτρονικές εγγραφές να συγκεντρώνει το υλικό των κουτιών  να φτιάξει ι στον υπολογιστή  5 φακέλους με ονόματα   " κουτί 1", " κουτί 2"," κουτί 3"," κουτί 4"," κουτί 5" και να τοποθετήσει  μέσα σε αυτούς τα αρχεία που χρησιμεύουν ως αντικείμενα και δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Α ΦΑΣΗ.  Σε κάθε φάκελο φτιάχνει και ένα υποφάκελο με όνομα «καράβι1» «καράβι2» «καράβι3» «καράβι4»  «καράβι5»  και τοποθετεί  μέσα σε αυτούς τις  ηλεκτρονικές παρουσιάσεις που δίνονται στη Β ΦΑΣΗ. Τέλος, αντιγράφει τον κάθε φάκελο στο USB στικάκι, πχ " κουτί1" αντιγράφεται στο πρώτο USB στικάκι, " Κουτί2" αντιγράφεται στο δεύτερο USB στικάκι κ.τ.λ.  

Στα Φύλλα εργασίας υπάρχουν οδηγίες για την κατασκευή των κουτιών και του καραβιού από τα παιδιά, καρτέλες και  ενδεικτικό υλικό για το περιεχόμενο των κουτιών σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια από τα αντικείμενα που προτείνει στο συγκεκριμένο σενάριο. Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την κατασκευή τους την παραδίδουν στον εκπαιδευτικό, ο οποίος  τοποθετεί το σωστό υλικό στο σωστό κουτί. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μέσα στο κάθε κουτί έχει κολλήσει  σε  μια πλευρά του  με ευανάγνωστα γράμματα τα usernames και τους κωδικούς που θα χρειαστούν οι μαθητές κατά την υλοποίηση του σεναρίου. 

Στης Αρετούσας τη Σπηλιά

Διευκρίνιση: 
Χρησιμεύει ως αντικείμενο για το 1ο κουτί

Θεμιστοκλής

Διευκρίνιση: 
Χρησιμεύει ως αντικείμενο στο 2ο κουτί

Minecraft Ξενάγηση στο Γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης"

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιείται ως αντικείμενο Νο1 για το 4ο κουτί

Μπουζούκι ήχος

Διευκρίνιση: 
Ως αντικείμενο Νο1 στο 5 κουτί

Ηλεκτρονικό Υλικό για τα κουτιά για γρήγορο κατέβασμα.

Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα

Διευκρίνιση: 
ως αντικείμενο στο 3ο κουτί
Δημιουργός Σεναρίου: Δήμητρα Λογγίνου (Εκπαιδευτικός)