Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Κρυμμένοι Θησαυροί των Καραβιών

45 λεπτά

Β φάση: Επεξεργασία, Παρουσίαση, Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

B ΦΑΣΗ

Επεξεργασία, Παρουσίαση, Αξιολόγηση

Σε αυτή τη φάση  τα  κουτιά βρίσκονται πάνω στην έδρα. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε πέντε ομάδες. Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας έρχεται στην έδρα, διαλέγει ένα κουτί τυχαία  και επιστρέφει στην ομάδα του χωρίς να το ανοίξει (1 λεπτό ). 

Α ΜΕΡΟΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ( 15 λεπτά)

Στη συνέχεια ο /η εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να ανοίξουν τα κουτιά και αφού περιεργαστούν για λίγο τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό και αναγνωρίσουν την ιστορική περίοδο που τους έχει τύχει,  να προσπαθήσουν με τη βοήθεια των φύλλων εργασιών και του ηλεκτρονικού υλικού  να απαντήσουν τις ερωτήσεις που τους θέτουν τα αντικείμενα και να τις καταγράψουν με συνοπτικό τρόπο. Τα φύλλα εργασιών δίνονται στους μαθητές  σε έντυπη μορφή. Για εξοικονόμηση χρόνου  μέσα στα στικάκια των μαθητών υπάρχει ένας φάκελος με υλικό, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να απαντήσουν μόνοι τους τα ερωτήματα.

Ο φάκελος έχει το όνομα "Καράβι1" "Καράβι2" κτλ. ανάλογα με το κουτί  Ο εκπαιδευτικός περνά από τις ομάδες, για να διευκολύνει τα παιδιά όπου δυσκολεύονται. 

 Β ΜΕΡΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ( 25 λεπτά)

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης το περιεχόμενο του κουτιού της και τις απαντήσεις των ερωτημάτων που τους έχουν τεθεί με σύντομο τρόπο ( 5 λεπτά η κάθε ομάδα) . Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης , ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέτει ερωτήματα όπου το κρίνει απαραίτητο αλλά και να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους μαθητές να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα ( κυρίως στα σημεία που χρειάζεται περιβαλλοντική αφύπνιση), έτσι ώστε ο διάλογος να γίνεται και μεταξύ δασκάλου - μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών - μαθητών. Στο τέλος της παρουσίασης η κάθε ομάδα κερδίζει το χειροκρότημα της άλλης ως επιβράβευση της προσπάθειας.

Γ ΜΕΡΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ( 4 λεπτά)

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές όλης της τάξης να παίξουν ένα παιχνίδι  με σκοπό να αξιολογηθεί η νεοαποκτηθείσα γνώση . Ο εκπαιδευτικός συνδέεται από το δικό του υπολογιστή στο παρόν σενάριο  και συγκεκριμένα στη σελίδα της Β φάσης,  όπου μπορεί να βρει το Κουίζ on – line. Οι μαθητές βλέπουν τη σελίδα από τον Projector. Η κάθε ομάδα μπορεί  να απαντήσει σε δύο από τις 10 ερωτήσεις. Για να μην πέσει κάποια ομάδα στις ερωτήσεις της ενότητας που επεξεργάστηκε το κουίζ ξεκινά από τη 4η ομάδα ακολουθεί η ,μετά η  ,η  ,και τέλος η  2η. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας έρχεται στην έδρα, επιλέγει  με το ποντίκι την απάντηση που θεωρεί ως σωστή και την ελέγχει για να δει αν απάντησε σωστά η ομάδα του. Στις σωστές απαντήσεις υπάρχουν και επιπλέον πληροφορίες για επανάληψη.  Όσες ομάδες απαντήσουν σωστά και στις 2 ερωτήσεις που τους αντιστοιχούν, κερδίζουν το χρυσό κλειδί της πόλης, ενώ όσες όχι την τιμητική πλακέτα του μορφωμένου Πειραιώτη . 

Παρουσίαση σε PowerPoint

Διευκρίνιση: 
υλικό επεξεργασίας μαθητών σε powerPoint

Κουίζ Ερώτηση 1

Διευκρίνιση: 
Κουίζ

Κουίζ Ερώτηση 2

Κουίζ Ερωτήσεις 3 και 4

Κουίζ Ερωτήσεις 5 και 6

Κουίζ Ερωτήσεις 7 και 8

Κουίζ Ερωτήσεις 9 και 10

Δημιουργός Σεναρίου: Δήμητρα Λογγίνου (Εκπαιδευτικός)