Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

45 λεπτά

Εγώ και οι Ολυμπιακοί αγώνες

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συσχετίζουν το παρελθόν με το παρόν, τους αρχαίους με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Ανακαλούν τις γνώσεις τους, ανακοινώνουν τις ιδέες τους και εκφράζονται ατομικά ή ομαδικά γραπτά και προφορικά.

Αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και συζητήστε για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αρχαίων και των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων.
Δημιουργός Σεναρίου: Παναγιώτης Μοίρας (Εκπαιδευτικός)