Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

20 λεπτά

Γυναικείο αναπαραγωγικό - Έμμηνος κύκλος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.
  • το ρόλο και τα στάδια του έμμηνου κύκλου.

1η Δραστηριότητα (αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας- βασικά όργανα)

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας

2η Δραστηριότητα

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας (περισσότερα όργανα - αδένες)

3η Δραστηριότητα (χρήσιμες πληροφορίες)

Η πορεία του ωαρίου

4η Δραστηριότητα (μια συνηθισμένη παρανόηση)

Μια συνηθισμένη Παρανόηση

Ας σκεφτούμε

5η Δραστηριότητα

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας 3D

6η Δραστηριότητα

Διευκρίνιση: 
Πατώντας το ηχείο μπορείτε να ακούσετε ότι εμφανίζεται στις λεζάντες.

Έμμηνος κύκλος

7η Δραστηριότητα

Διευκρίνιση: 
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Έμμηνος κύκλος

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)