Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

20 λεπτά

Γονιμοποίηση - Ανάπτυξη εμβρύου - Τοκετός

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • τη γονιμοποίηση στον άνθρωπο.
  • την ανάπτυξη του ανθρώπινου εμβρύου από το ζυγωτό έως τη γέννηση.
  •  τα τρια στάδια του τοκετού.

1η Δραστηριότητα

Γονιμοποίηση Ωαρίου

2η Δραστηριότητα

Διευκρίνιση: 
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Γονιμοποίηση Ωαρίου

3η Δραστηριότητα

Διευκρίνιση: 
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση

4η Δραστηριότητα

Διευκρίνιση: 
Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Τοκετός - Γέννα

Γνωρίζετε ότι:

Λίγες πληροφορίες ακόμα

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)