Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

45 λεπτά

Ιεραρχώ τις κατηγορίες των Η/Υ

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν στους σταθμούς εργασίας τον εννοιολογικό χάρτη που απεικονίζει τις διάφορες κατηγορίες των Η/Υ. Τονίζεται ότι η κάθε ομάδα έχει ελευθερία να μορφοποιήσει τον χάρτη της όπως επιθυμεί, ωστόσο τίθεται ένα πλαίσιο-«σκαλωσιά» που θα πρέπει να ακολουθήσει η κάθε ομάδα:

  • Να υπάρχει ομοιομορφία μορφοποίησης στις ομοειδείς κατηγορίες (π.χ. να έχουν οι έννοιες αποχρώσεις βασισμένες στο ίδιο χρώμα).
  • Τα ιεραρχικά επίπεδα να είναι κατά το δυνατόν διακριτά (π.χ. να είναι στο ίδιο βάθος).

Δραστηριότητα 1

Το "ανάποδο" δέντρο

Δραστηριότητα 2

Ερώτηση αντιστοίχισης

Δραστηριότητα 3

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)