Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ανθρώπινο σώμα: '' Η τελειότερη μηχανή ''

30 λεπτά

Η αρχή της ζωής - Μεγαλώνω

Φύλλα Εργασίας

Μέσω του διαδραστικού υλικού τα παιδιά γνωρίζουν τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου. Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου περνά μπροστά τους και τα παιδιά μέσω της διαχείρισης των εικόνων και των ερωτήσεων δοκιμάζουν και επαληθεύουν τις γνώσεις τους.Οι εικόνες που παρουσιάζονται στα διαφορετικά μέρη του διαδραστικού βίντεο βοηθούν τα παιδιά να ταυτίσουν τη σωστή εικόνα με το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης που παρουσιάζεται . Απαιτείται η συνεργασία των ομηλίκων και των ομηλίκων με τον/την εκπαιδευτικό χωρίς τη συνδρομή της τεχνολογίας, μέσω της επικοινωνίας και του διαλόγου. Συνοδευτικά στη φάση αυτή είναι και το φύλλο εργασίας για την  κατανόηση των σταδίων ανάπτυξης.

Μεγαλώνω

Διευκρίνιση: 
Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου
Σχόλιο: 
Το βίντεο κυκλοφορεί και στο Youtube
Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Μπουλτή (Εκπαιδευτικός)