Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

25 λεπτά

Φύλλο εργασίας

Φύλλα Εργασίας

Το φύλλο εργασίας μπορεί να συμπληρωθεί από τους μαθητές είτε κατά ομάδες, δηλαδή κάθε ομάδα να παραδώσει ένα φύλλο εργασίας, είτε κάθε μαθητής να συμπληρώσει το δικό του φύλλο.

Το φύλλο εργασίας μοιράζεται σε όλους, ένα σε κάθε μαθητή/τρια, ώστε να μπορούν εύκολα να μελετούν τις ερωτήσεις όλοι. Αν εφαρμοστεί η μέθοδος της ομαδικής εργασίας, η κάθε ομάδα στο τέλος παραδίδει ένα από τα φύλλα που πήραν συμπληρωμένο. Οι απαντήσεις ανακοινώνονται σε όλη την τάξη από κάθε ομάδα στο τέλος της διδακτικής ώρας, εφόσον ο χρόνος επαρκεί, αλλιώς στο επόμενο μάθημα.

Παγκόσμιος χάρτης

Διευκρίνιση: 
Σημειώστε πάνω στον Χάρτη των Ηπείρων τις περιοχές στις οποίες γνωρίζετε ότι συμβαίνουν πολλοί και ισχυροί σεισμοί.

Λιθοσφαιρικές πλάκες

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Διευκρίνιση: 
Εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄, Β΄ Γυμνασίου

Αφού παρατηρήσετε τους χάρτες απαντήστε στις ερωτήσεις:

Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Διευκρίνιση: 
Λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄, Β΄ Γυμνασίου

Αφού παρατηρήσετε τους χάρτες απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)