Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

5 λεπτά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φύλλα Εργασίας

Στην εισαγωγή δείχνουμε μια φωτογραφία από το σχολικό βιβλίο με τον Γαλιλαίο, ένα εκκρεμές και ένα χώρο ιταλικής εκκλησίας και με αφόρμηση την φωτογραφία αναφερόμαστε στην ιστορία του πώς ο Γαλιλαίος επισκεπτόμενος τον καθεδρικό ναό της Πίζας και παρατηρώντας την κίνηση ενός πολυελαίου προσπάθησε να εξηγήσει την κίνηση του πολυελαίου μελετώντας ένα απλό εκκρεμές. 70 χρόνια αργότερα το εκκρεμές χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πρώτων ρολογιών - επίπλων που ήταν τα πρώτα ρολόγια ακριβείας που εφευρέθηκαν.

Γαλιλαίος και απλό εκκρεμές

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)