Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

5 λεπτά

4.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές συγκρίνουν τις προβλέψεις που οι ίδιοι είχαν κάνει με τα αποτελέσματα του πειράματος στο εικονικό εργαστήριο συμπληρώνοντας έναν πίνακα ώστε να έρθουν οι προαντιλήψεις τους σε γνωστική σύγκρουση με τα πειραματικά δεδομένα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)