Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

10 λεπτά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές διατυπώνουν τα συμπεράσματα από τη σύγκριση προβλέψεων - μετρήσεων του πειράματος με τη βοήθεια ερωτήσεων σωστού - λάθους και εμπεδώνουν αυτά που έμαθαν συμπληρώνοντας μερικές ερωτήσεις σωστού - λάθους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)