Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.

35 λεπτά

Εκτύπωση κόμικς, παιχνίδι και ερωτηματολόγιο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές ελέγχουν και διορθώνουν διάφορα λάθη που ενδεχομένως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Εκτυπώνουν τις διαφάνειες που περιέχουν κόμικς.

Συγκεντρώνονται όλες οι διαφάνειες όλων των ομάδων και γίνεται η βιβλιοδεσία.

Δίνεται η οδηγία στους μαθητές να κάνουν ένα κλικ στον σύνδεσμο "Παιχνίδι" (οδηγεί στην ενότητα "Παιδιά 8-12 ετών" της σελίδας http://cyberkid.gov.gr) για να παίξουν το παιχνίδι "Έρευνα φακέλων" (Δείτε παρακάτω στο "Παιχνίδι cyberkid").

Στο παιχνίδι αυτό μπορούν να ελέγξουν τον βαθμό παρατηρητικότητάς τους καθώς και διάφορες άλλες γνώσεις που απαιτούν οι στόχοι του μαθήματος.

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές όταν τελειώσει το παιχνίδι να τον καλέσουν να δει τις απαντήσεις.

Στον χρόνο που απομένει συμπληρώνουν* το ερωτηματολόγιο που φαίνεται παρακάτω.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει τα αποτελέσματα της αξιόλόγησης σε αριθμούς και διαγράμματα (2ο φύλλο εργασίας "Γραφήματα") όπως φαίνεται στις "Απαντήσεις ερωτηματολογίου" παρακάτω.

Έτσι, σύμφωνα με το παιχνίδι, αναλόγως με τα αποτελέσματα γνωρίζει αν πέτυχε τους στόχους του. Με την αξιολόγηση της Google, Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία στα οποία οι μαθητές συνάντησαν δυσκολία και τις απαιτήσεις τους, βελτιώνει ακόμα περισσότερο το επόμενο μάθημα του.

 

 

 

*Παρακαλώ όσοι διαβάσατε το σενάριο να συμπληρώσετε και εσείς το ερωτηματολόγιο.

Παιχνίδι cyberkid

Ερωτηματολόγιο

Απαντήσεις ερωτηματολογίου

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)