Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

30 λεπτά

Χωρισμός τάξης σε ομάδες - Δημιουργία κινήτρων.

Φύλλα Εργασίας

Α΄ Φάση (1η Διδακτική ώρα  - Αφόρμηση):

Οι μαθητές θα εισέλθουν στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και θα χωριστούν σε έξι ομάδες των τεσσάρων μελών.  Η κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει: α) έναν μαθητή που θα έχει το ρόλο του χειριστή του η/υ και του πλοηγητή στο διαδίκτυο, β) έναν μαθητή που θα έχει το ρόλο του συντονιστή της όλης διαδικασίας, γ) έναν μαθητή που θα έχει το ρόλο του γραμματέα (θα καταγράφει τις πληροφορίες και θα γράφει τις απαντήσεις) και δ) έναν μαθητή που θα έχει το ρόλο του παρουσιαστή του πονήματος. Εδώ οι μαθητές θα επιλέξουν μόνοι τους τον κάθε ρόλο σε συνεργασία με την ομάδα και θα λάβουν τις θέσεις τους μπροστά από κάθε σταθμό εργασίας (η/υ). Επίσης, θα επιλέξουν την αποστολή της ομάδας τους από σχετική λίστα που θα δώσει ο διδάσκων: οι Βιογράφοι, οι Πεζογράφοι, οι Καλλιτέχνες.

 Ακολούθως, θα παρουσιαστούν από το διδάσκοντα στις ομάδες των μαθητών οι στόχοι του σεναρίου, δημιουργώντας ένα είδος «μαθησιακού συμβολαίου», ώστε να αντιληφθούν τους ρόλους τους στην ομάδα και το ρόλο του ίδιου του διδάσκοντα σε όλη τη διάρκεια των δράσεων. Κάθε ομάδα θα διαθέτει το σχολικό εγχειρίδιο και τα σχετικά φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στην επιφάνεια εργασίας του η/υ και σε έντυπη μορφή.

Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν κίνητρα συμμετοχής και κινητοποίησης των ομάδων μέσω αφόρμησης με την προβολή πληροφοριακού πολυμεσικού υλικού για τη ζωή των στρατιωτών στα χαρακώματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου  (με τη μορφή λογισμικού παρουσίασης).

Τέλος, οι ομάδες θα αναγνώσουν προσεκτικά μια πρώτη φορά το λογοτεχνικό κείμενο - απόσπασμα και θα συγγράψουν κείμενο απαντώτας σε σχετικό ερώτημα.  

Εικόνες από τη ζωή των στρατιωτών στα χαρακώματα.

Διευκρίνιση: 
Μέσω της προβολής της σχετικής παρουίασης, οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με αληθινές φωτογραφίες του βασικού τρόπου πολέμου, μορφή χαρακωμάτων, του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Απόσπασμα " Η μυστική παπαρούνα" του μυθιστόρηματος "Η Ζωή εν τάφω" του Στρ. Μυριβήλη.

Διευκρίνιση: 
Σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Η πεζογραφία του Μεσοπολέμου σ.σ. 273 - 276 ΟΕΔΒ, δηλαδή το λογοτεχνικό κείμενο που θα έχουν οι μαθητές σε ψηφιακή μορφή στον η/υ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΑΜΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)