Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Η μυστική παπαρούνα": Προσεγγίζοντας το μεσοπολεμικό διήγημα μέσα από τον λογοτεχνικό κόσμο του Στρατή Μυριβήλη.

60 λεπτά

Δραστηριότητες με βάση τα φύλλα εργασίας.

Φύλλα Εργασίας

Β΄ Φάση (2η διδακτική ώρα – Κυρίως Φάση): Οι ομάδες των μαθητών με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και δικής τους αυτενέργειας αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες – δραστηριότητες με βάση τα φύλλα εργασίας. Ανά ομάδες δημιουργούν συλλογικό έργο μέσα σε συνθήκες ανάδρασης, δηλαδή η σκέψη κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων μελών της ομάδας και τα παραγόμενα έργα αποτελούν αντικείμενα συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Αρχικά, δραστηριοποιούνται σε κοινό φύλλο εργασίας για όλες τις ομάδες για μια πρωτη ολιστική προσέγγιση του λογοτεχνικού αποσπάσματος για 25 λετπά περίπου και στη συνέχεια δραστηριοποιούνται σε εργασίες ανά ομάδα για 35 λεπτά περίπου με συγκεκριμένα θέματα - "αποστολές". 

Ιστοσελίδα Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Διευκρίνιση: 
Αφορά τις δραστηριότητες του 1ου φύλλου εργασίας της Α΄ ομάδας: Διερεύνηση στο Αρχείο Συγγραφέων 18ος -1935 - Στρατής Μυριβήλης.

Θεωρία για τη δομή βιογραφικού σημειώματος ως κειμενικό είδος.

Διευκρίνιση: 
Επιβοηθητική θεωρία για τους μαθητές για τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος από το σχολικό εγχειρίδιο Έκφραση Έκθεση Β΄ Λυκείου "Βιογραφικά Είδη", σ.σ.78-79. Αφορά σχετική δραστηριότητα στο 1ο φύλλο εργασίας της Α΄ ομάδας (2η διδακτική ώρα).
Σχόλιο: 
Το σχετικό κείμενο βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο φάκελο υλικού της Α΄Ομάδας και της Β΄Ομάδας στην επιφάνεια εργασίας των η/υ.

Εικόνες από τη μηχανή αναζήτησης της Google για τον Στρατή Μυριβήλη.

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές θα αναζητήσουν τη σχετική πηγή μόνοι τους στο διαδίκτυο.
Σχόλιο: 
Αφορά δραστηριότητα στο 1ο Φύλλο Εργασίας της Α΄Ομάδας και της Β΄Ομάδας.

Ιστοσελίδα άρθρου της εφημερίδας Έθνος

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές θα αναζητήσουν βιογραφικά στοιχεία για το συγγραφέα Στρ. Μυριβήλη.
Σχόλιο: 
Αφορά δραστηριότητα στο 1ο Φύλλο Εργασίας της Β΄ Ομάδας.

Θεωρία σχολικού εγχειριδίου για την πεζογραφία του μεσοπολέμου.

Διευκρίνιση: 
Αφορά τις δραστηριότητες του 1ου φύλλου εργασίας της Γ΄ Ομάδας και της Δ΄ Ομάδας: Άντληση πληροφοριών για τη Σχολή, τα Θέματα, τα Χαρακτηριστικά, οι Άλλοι Πεζογράφοι.

Ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές έχουν ως εργαλείο αναφοράς το Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη.

WW1- Hell in the Trenches!

Διευκρίνιση: 
Βίντεο σχετικό με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,το οποίο παρακολουθούν οι μαθητές της Ε΄ Ομάδας.

Ιστοσελίδα με πίνακες ζωγραφικής με θεματική τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διευκρίνιση: 
Θα επιβοηθήσουν τους μαθητές στη δημιουργία της παρουσίασης των θεματικών κέντρων του λογοτεχνικού αποσπάσματος με λογισμικό παρουσίασης.

Ιστοσελίδα με αντιπολεμικές αφίσες της εποχής του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Διευκρίνιση: 
Θα επιβοηθήσουν τους μαθητές στη δημιουργία 4 αντιπολεμικών αφισών δικής τους έμπνευσης.

Ιστοσελίδα σχετική με τη σημασία και το συμβολισμό των χρωμάτων.

Διευκρίνιση: 
Θα επιβοηθήσει τους μαθητές στη δραστηρι΄΄οτητα του κοινού φύλλου εργασίας για όλες τις ομάδες.

Ιστοσελίδα σχετική με τη σημασία και το συμβολισμό των χρωμάτων.

Διευκρίνιση: 
Θα επιβοηθήσει τους μαθητές στη δραστηρι΄΄οτητα του κοινού φύλλου εργασίας για όλες τις ομάδες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΑΜΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)