Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη"

45 λεπτά

Ανάδειξη προϋπάρχουσας γνώσης

Φύλλα Εργασίας

Το παρόν σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί στη Δ΄ τάξη με σκοπό την επανάληψη και επέκταση των γνώσεων των μαθητών στην Ιστορία και συγκεκριμένα στην ενότητα "Μακεδονία" (κεφάλαια 31 - 33, που αφορούν τον Μέγα Αλέξανδρο).

Γνωστικά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή του σεναρίου

     Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ήδη διδαχθεί την ενότητα "Μακεδονία" από το βιβλίο Ιστορίας της Δ' τάξης, καθώς και τα κεφάλαια για τη μέτρηση του μήκους και του χρόνου από το βιβλίο των Μαθηματικών. Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου. Τέλος, καλό θα είναι οι μαθητές να έχουν ήδη μάθει να εργάζονται σε ομάδες.

Περιγραφή 1ης φάσης του σεναρίου (διάρκεια 1 διδακτική ώρα)

    Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες ή ανά ζεύγη, θα παρακολουθήσουν αρχικά από το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ιστορία Γ΄ και Δ΄ την εισαγωγή της ενότητας Εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια θα τους δοθεί σε έντυπη μορφή ο χάρτης του λογισμικού που αφορά την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και θα τους ζητηθεί να σημειώσουν την πορεία αυτή με μια ξυλομπογιά, όπως τη θυμούνται (έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης - διαγνωστική αξιολόγηση). Στο τέλος, θα κάνουν την παγνιώδη δραστηριότητα του λογισμικού που δείχνει στο χάρτη την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ταυτόχρονα, οι μαθητές με έναν μαρκαδόρο αυτή τη φορά θα σημειώσουν πάνω στο χάρτη τους τη σωστή πορεία. Έτσι, στο χάρτη θα φαίνονται και οι δύο πορείες, η αρχική όπως τη θυμούνταν και η σωστή. Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσουμε τους μαθητές σε γνωστική σύγκρουση με σκοπό την εμπέδωση της γνώσης. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της φάσης αυτής θα βοηθήσει επιπρόσθετα στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και στην επιθυμία για περαιτέρω ενασχόληση με τη δράση.

 

 

Ενδεικτικός χάρτης της πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Διευκρίνιση: 
Φαίνονται οι δύο διαφορετικές πορείες των μαθητών, αρχική και τελική.

Παιχνίδι από το λογισμικό του ΠΙ για την ιστορία Γ΄ και Δ΄

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)