Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη"

70 λεπτά

Οικοδόμηση και επέκταση γνώσης

Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή 2ης φάσης (διάρκεια 70 λεπτά)

    Οι μαθητές αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες χαρτογράφησης Google Maps και Google Earth, ώστε να προσομοιώσουν την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το πόσο χρόνο θα χρειαζόμασταν αν κάναμε σήμερα με τα πόδια τη διαδρομή Πέλλα - Ύφασης Ποταμός, καθώς και τι απόσταση θα χρειαζόταν να διανύσουμε. Αρχικά, οι μαθητές θα ανοίξουν την υπηρεσία Google Maps και, ακολουθώντας το φύλλο εργασίας, θα ζητήσουν οδηγίες σχετικά με το πώς θα πάμε με τα πόδια από την Πέλλα σε εννιά σταθμούς της πορείας του Αλέξανδρου. Στον πίνακα της τάξης θα καταγράψουμε τα χιλιόμετρα που θα διανύσουμε, καθώς και τις ώρες που θα χρειαστούμε. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στο Google Earth και θα σημειώσουν τις χώρες στις οποίες βρίσκονται σήμερα αυτοί οι σταθμοί. Οι μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα αυτή θα συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιπρόσθετα, θα καταλάβουν πως σήμερα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδρομή με τον Μέγα Αλέξανδρο κι αυτό θα δώσει την κατάλληλη ευκαιρία για συζήτηση στην τάξη αναφορικά με τις αλλαγές στο ανάγλυφο της γης και στα σύνορα των κρατών. Έπειτα, θα συνεργαστούν ανά ζεύγη ή ανά τετράδα και θα επιλύσουν τα προβλήματα που βρίσκονται στο φύλλο εργασίας και αφορούν μετατροπές μήκους και χρόνου. Στο τέλος, θα κάνουμε έλεγχο των αποτελεσμάτων όλοι μαζί και  μπορούμε να επιλύσουμε στον πίνακα όσα προβλήματα δυσκόλεψαν τους μαθητές. 

 

Η πορεία του Μεγάλου Στρατηλάτη (Google Maps)

Σχόλιο: 
Σήμερα λόγω του πολέμου στη Συρία η διαδρομή ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Η πορεία του Μεγάλου Στρατηλάτη (Google Earth)

Σχόλιο: 
Σήμερα λόγω του πολέμου στη Συρία η διαδρομή ενδέχεται να είναι διαφορετική.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)