Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξονική και κεντρική συμμετρία

45 λεπτά

Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση

Αρχικά δίνουμε στους μαθητές ένα παιχνίδι μνήμης προκειμένου να δουν κάποια γνωστά γεωμετρικά σχήματα με τους άξονες συμμετρίας τους και ένα παιχνίδι με κάρτες γεωμετρικών σχημάτων για τα οποία ζητάμε να μας απαντήσουν αν έχουν κέντρο συμμετρίας.

Για κάποια γεωμετρικά σχήματα θα πρέπει να γίνει και μια κουβέντα στην τάξη και να μην μείνουμε σε ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Θα πρέπει παραδείγματος χάριν στην ερώτηση αν το ευθύγραμμο τμήμα έχει κέντρο συμμετρίας να ζητήσουμε από τους μαθητές να μας πουν ποιο είναι αυτό ,διαφορετικά θα το εξηγήσει ο διδάσκων.

Στη συνέχεια  παρουσιάζουμε διάφορα σχέδια στο αρχείο geogebra "Συμμετρία_Αξιολόγηση" για τα οποία ζητάμε να μας απαντήσουν οι μαθητές αν παρουσιάζουν κάποια συμμετρία και τι είδους. Απαντώντας στις ερωτήσεις Σωστό - Λάθος που ακολουθούν, γίνεται έλεγχος κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητές οι έννοιες της κεντρικής και αξονικής συμμετρίας. Ενδεχομένως οι μαθητές στην προσπάθεια τους αυτή να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του λογισμικού ώστε να σχεδιάσουν το κέντρο  και τους άξονες συμμετρίας και να ελέγξουν την απάντηση τους . Και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει συζήτηση στην τάξη.

Τέλος τους δίνεται ένα αρχείο λογισμικού στο οποίο ξεκινώντας από ένα μικρό τετράγωνο, χωρισμένο σε δυο τρίγωνα, και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της συμμετρίας του λογισμικού, τους ζητείται να φτιάξουν τέσσερα άλλα σχήματα. Καλό είναι να γίνει μια συζήτηση στην τάξη για το πώς έφτιαξε κάθε ομάδα ένα σχήμα (κι αν είναι δυνατόν να το δείξει). Πιθανόν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό τρόπο. Αν όμως ο χρόνος δεν επαρκεί, μπορεί κάθε ομάδα να φτιάξει ένα σχήμα.

Γεωμετρικά σχήματα με αξονική συμμετρία.

Γεωμετρικά σχήματα με κέντρο συμμετρίας.

Συμμετρία- Αξιολόγηση

Συμμετρία -Αξιολόγηση

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του λογισμικού για να απαντήσετε.

Κατασκευή συμμετρικών σχημάτων

Κατασκευή συμμετρικών σχημάτων

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ (Εκπαιδευτικός)