Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

25 λεπτά

Γνωριμία με το Νέφος και τις υπηρεσίες του

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν τι είναι το Υπολογιστικό Νέφος, ποιες υπηρεσίες προσφέρει και αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές. Από τον καταιγισμό ιδεών που ακολουθεί γίνεται φανερό πως τα παιδιά χρησιμοποιούν παρόμοιες υπηρεσίες (π.χ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα κ.α), χωρίς όμως να γνωρίζουν όλοι ότι είναι υπηρεσίες Νέφους.

Στη συνέχεια διαβάζουν τον ορισμό του Υπολογιστικού Νέφους  όπως αυτός διατυπώνεται από τον NIST και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Νέφους που αναφέρονται στον ορισμό.

Κατόπιν παρακολουθούν μία παρουσίαση στην οποία αναφέρονται τα μοντέλα των υπηρεσιών του Νέφους, τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι από τη χρήση του, γνωστές εφαρμογές, και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση.

Τέλος συμπληρώνουν την ερώτηση αξιολόγησης.

Το Υπολογιστικό Νέφος

Τι ονομάζουμε Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing)

Διευκρίνιση: 
National Institute of Standards and Technology (NIST)

Υπηρεσίες cloud στην εκπαίδευση

Διευκρίνιση: 
Κατάταξη των υπηρεσιών cloud

Υπηρεσίες Νέφους

Διευκρίνιση: 
Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Πασιαλή (Εκπαιδευτικός)