Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

30 λεπτά

Εφαρμογές Νέφους

Οι μαθητές αναγνωρίζουν κάποιες απο τις Εφαρμογές Νέφους, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αποθήκευση αρχείων και  ποιες υπηρεσίες δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Μαθαίνουν για το Dropbox και το Google Drive, πώς φτιάχνουν ένα βίντεο, καθώς και τα πλεονεκτήματα της χρήσης αποθηκευτικού χώρου στο Νέφος. 

Γνωρίζετε κάποιες από τις Εφαρμογές Νέφους της εικόνας;

Το Υπολογιστικό Νέφος ως αποθηκευτικός χώρος και τα πλεονεκτήματα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Μία παρουσίαση για το Dropbox

Δημιουργία βίντεο

Διευκρίνιση: 
Το animoto.com είναι μία εφαρμογή νέφους pου ανήκει στο μοντέλο SaaS
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Πασιαλή (Εκπαιδευτικός)