Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ......

45 λεπτά

Μεταφορά του παραμυθιού σε world και βίντεο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καταγράφουν το παραμύθι στο word εμπλουτίζοντάς το με εικόνες. .Eπίσης δημιουργούν βίντεο ή powerpoint του παραμυθιού.Στα φύλλα εργασίας μπορείτε να διαβάσετε το παραμύθι στα ελληνικά και στα αγγλικά μιας και το σενάριο δουλεύτηκε σε πρόγραμμα etwinning.Υπάρχει και το φύλλο εργασίας 3 με κατασκευές από τα πρόσωπα του παραμυθιού στο μάθημα των εικαστικών αν θέλουμε να ασχοληθούμε περισσότερες ώρες με το σενάριο.

Δημιουργία βίντεο

Δημιουργός Σεναρίου: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΔΕΛΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)