Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών

45 λεπτά

Γονιδιακή έκφραση, μεταγραφή

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι 1 και 2: Παρουσίαση της έννοιας της έκφρασης του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών και της έννοιας της μεταγραφής, ανάλυση του βάθους και του πλάτους της κάθε έννοιας.

Παρουσίαση των εννοιών με  το διδακτικό μοντέλο 4square chart  ή με το Frazer model.

Σχεδίαση εννοιολογικών χαρτών, συμπλήρωση τους.

ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σχόλιο: 
Το βάθος στην έννοια περιλαμβάνει μηχανισμούς μεταγραφής και μετάφρασης. Το πλάτος της έννοιας περιλαμβάνει τους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Η μη κωδική αλυσίδα οδηγεί τη σύνθεση του mRNA

Σχόλιο: 
Το κωδικόνιο έναρξης TAC βρίσκεται κοντά στο 3΄άκρο της μη κωδικής και ένα από τα κωδικόνια λήξης ATC, ATT, ACT κοντά στο 5΄άκρο της

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Η ωρίμανση του mRNA ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ

Διευκρίνιση: 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ: Η αφαίρεση νουκλεοτιδικών περιοχών από το λεγόμενο πρόδρομο mRNA. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται ΕΣΩΝΙΑ και δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα. Σε αμινοξέα μεταφράζονται οι περιοχές νουκλεοτιδίων εκατέρωθεν κάθε εσωνίο, τα ΕΞΩΝΙΑ
Σχόλιο: 
τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια λειτουργούν ως ένζυμα. Κόβουν τα εσώνια και συρράπτουν τα εξώνια μεταξύ τους

ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΣΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΞΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Η σημασία και η θέση του υποκινητή

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής

Η ρύθμιση στο επίπεδο μετά τη μεταγραφή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ μετά τη μεταγραφή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ μετά τη μεταγραφή

Αδυναμία έκφρασης γονιδίων επιδιορθωτικών ενζύμων

Το παράδειγμα του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne

Σχόλιο: 
Τα άτομα που πάσχουν, αγόρια συνήθως, λόγω φυλοσύνδετης κληρονομικότητας, πρέπει περιβάλλονται με αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη στις ενημερωμένες κοινωνίες. Η κληρονόμηση του παθολογικού γονιδίου στο αγόρι αυτό έγινε από τη μητέρα του η οποία ήταν φορέας αλλά δεν έπασχε.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΟΥΦΑ (Εκπαιδευτικός)