Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η έκφραση του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών οργανισμών

45 λεπτά

Η μετάφραση της γενετικής εντολής

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές γνωρίζουν την ερμηνεία της έννοιας "μετάφραση" του γενετικού μηνύματος με τη χρήση του διδακτικού μοντέλου Frazer mode και την ερμηνεία της έννοιας της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της γενετικής πληροφορίας με την χρήση διαδραστικών εργαλείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αίσωπος.

Περιγράφουν τα στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης και αναφέρουν το ρόλο των μορίων που συμμετέχουν.

Ορίζουν τυ κωδικόνιο ως τριάδα νουκλεοτιδίων στο γονίδιο, αλλά και στο κινητό αντίγραφό του το mRNA.

Αναλύουν τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΣΤΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ

Μεταφορικό (tRNA)

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Η μετάφραση της γενετικής εντολής: έναρξη-επιμήκυνση-λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης

Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ AUG KAI TΑ ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΑ UGA, UAG , UAA

Σχόλιο: 
τυπική άδεια you tube

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΝΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΗ ΚΩΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

τα κωδικόνια του mRNA

Συνώνυμα κωδικόνια

Διακρίνω τις βιολογικές διαδικασίες

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΟΥΦΑ (Εκπαιδευτικός)