Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

45 λεπτά

Θεωρητικό υπόβαθρο με έρευνα και συζήτηση

Στην πρώτη φάση του προγράμματος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με αφετηρία το κεφάλαιο 9 του βιβλίου της Φυσικής Αγωγής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου για τη σωστή αθλητική συμπεριφορά, δημιουργήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο με έρευνα και συζήτηση. Οι μαθητές μας, ομαδοσυνεργατικά, με καταιγισμό ιδεών, χρήση του διαδικτύου και τη μέθοδο Project προσέγγισαν θεωρητικά τις βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τον Αθλητισμό. Έμαθαν τι είναι το αθλητικό ιδεώδες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «ευ» στον Αθλητισμό, ποια είναι η διαφορά του φιλάθλου από τον οπαδό και τι σημαίνει τίμιο παιχνίδι (fair play).

Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρητικό υπόβαθρο

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Θεωρητικό υπόβαθρο

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Θεωρητικό υπόβαθρο

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο - Θεωρητικό υπόβαθρο

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)