Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

45 λεπτά

Δημιουργία βιντεοκλίπ κατά της βίας.

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές φωτογραφήθηκαν για την δημιουργία βιντεοκλίπ κατά της βίας. 

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο "Βίντεο κλιπ κατά της βίας"

Διευκρίνιση: 
Βίντεο από τους μαθητές κατά της βίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)