Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σκάκι - Ένα εργαλείο μάθησης στην εκπαίδευση

20 λεπτά

Σκακιέρα - Γνωριμία με το χώρο

Φύλλα Εργασίας

Όλοι οι καλλιτέχνες δεν είναι σκακιστές αλλά όλοι οι σκακιστές είναι καλλιτέχνες (Marcel Duchamp, 1887-1968)

   Οι μαθήτριες/τές θα γνωρίσουν τη σκακιέρα είτε βιωματικά στην αυλή, είτε σε μικρές σκακιέρες εντός της σχολικής τάξης. Η σκακιέρα μπορεί να αποτελέσει την αφόρμηση διαθεματικής προσέγγισης κυρίως σε χωρικές δεξιότητες για μικρότερους μαθητές, ενώ σε μεγαλύτερους μπορεί να λειτουργήσει ομαδοσυνεργατικά (Παιδί και Σκάκι, 2000-2007) με ποικίλες δράσεις. Ο εκπαιδευτικός θα χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες και -είτε μέσα από καθοδήγηση, είτε δια μέσου αυτόνομων δράσεων- θα προχωρήσουν στην βιωματική κατάκτηση των διαδρομών της σκακιέρας. Με τη βοήθεια μίας πλακόστρωτης επιφάνειας μπορούν να αναπτυχθούν πολλά παιχνίδια μέσα στις ομάδες όπως να χωριστούν σε ομάδες και:

  1. να παίξουν μία παρτίδα είτε με επιδαπέδια κομμάτια, είτε με αναπαράσταση των κομματιών από τα ίδια τα παιδιά
  2. να κατασκευάσουν και να ντύσουν τα 32 τετράγωνα με χαρτόνια
  3. να καθοδηγήσουν με κλειστά τα μάτια κάποιον συμπαίκτη τους μέσα στην σκακιέρα κλπ

   Ακολουθεί η εργασία των ομάδων στο απεικονιστικό περιβάλλον του υπολογιστή. Στα έξι σύνθετα  ψηφιακά εργαλεία (ήχος, εικόνα, διάδραση), η εικόνα εμπλουτίζεται με ήχο ο οποίος, όπως και στις απαγγελίες ποιημάτων, μπορεί να διακοπεί από την/τον δασκάλα/ο. Η παρουσίαση της σκακιέρας ολοκληρώνεται με την ονομασία των τετραγώνων (πίνακας δύο εισόδων). Στο τέλος παρουσιάζεται η σκακιέρα μέσα από ένα video το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά.

   Η χρήση των διαδραστικών εργαλείων και των παιχνιδιών μπορεί να γίνει με κυκλική εναλλαγή ρόλων και οι μαθητές να κληθούν να παρουσιάσουν την εμπειρία τους στην ολομέλεια.

            Τα φύλλα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών. Το πρώτο τους προκαλεί να χρωματίσουν μία σκακιέρα, εναλλάσσοντας λευκά με μαύρα τετράγωνα, ενώ το δεύτερο κινητοποιεί τη φαντασία τους. 

Σκακιέρα

Σκακιέρα

Οριζόντια Γραμμή

Οριζόντια

Ονομασία των οριζοντίων

Κάθετες Γραμμές

Κάθετες

Ονομασία Καθέτων

Διαγώνιες

Μικρές Λευκές Διαγώνιες

Μικρές Μαύρες Διαγώνιες

Μεγαλύτερη Λευκή Διαγώνια

Μεγαλύτερη Μαύρη Διαγώνια

Ονομασία Τετραγώνου

Ονομασία τετραγώνων

Τοποθέτησε το όνομα του κάθε τετραγώνου στο σωστό τετράγωνο

Σκακιέρα

Σκακιέρα

Καλή συνέχεια

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)