Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

10 λεπτά

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες των πέντε (5)

Φύλλα Εργασίας

Χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις (4) ομάδες των πέντε (5) ατόμων με τη χρήση πλαστικοποιημένων καρτών

Οι κάρτες περιέχουν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα από όλον τον κόσμο, τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης (Endangered Species of Animals). Τέσσερις από τις κάρτες αναγράφουν το οικοσύστημα στο οποίο ζουν και οι υπόλοιπες 16 απεικονίζουν διαφορετικά είδη ζώων με την ονομασία τους στην Αγγλική Γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει τυχαία από μία κάρτα σε κάθε μαθητή. Οι μαθητές που έχουν κάρτες με κοινή θεματική απαρτίζουν αυτόματα και μία ομάδα, με όνομα το οικοσύστημα που τους αντιστοιχεί. Στη συνέχεια, οι μαθητές, ανά ομάδα, κάθονται γύρω από έναν υπολογιστή η κάθε μια, έχοντας όλοι οπτική επαφή με το διαδραστικό πίνακα της τάξης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)