Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

90 λεπτά

Συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις

Φύλλα Εργασίας

Η διδασκαλία στηρίζεται σε πέντε (5) φύλλα εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό και ακολουθούν μία συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσής τους από τους μαθητές. Δίνονται επίσης κάποιες ενδεικτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σχετικές με το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας.

Μετά την παροχή, εκ μέρους του εκπαιδευτικού, των απαραίτητων διευκρινήσεων, οι μαθητές εκτελούν, στις ομάδες τους, τις δραστηριότητες που αναγράφονται στα φύλλα εργασίας, συζητώντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης. 

Θεματολογία των 5 φύλλων εργασίας (Worksheets 1-5)

Worksheet 1: Animal Crossword

Worksheet 2: Endangered Animals

Worksheet 3: Endangered Species

Worksheet 4: The Red Panda Song (Note-taking - Descriptive Writing)

Worksheet 5: Environmental Videos

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)