Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

90 λεπτά

Παραγωγή project με θέμα “Environmental Pollution"

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, ζητείται από τους μαθητές, ανά ομάδα, η παραγωγή project/homework με θέμα Environmental Pollution. Στo κείμενο, το οποίο θα γραφτεί στην Αγγλική γλώσσα και μπορεί να εμπλουτιστεί με σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο, ζητείται από τους μαθητές να παρουσιάσουν διαφορετικά είδη μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις αιτίες και τις συνέπειες τους, καθώς και τυχόν πιθανούς τρόπους επίλυσής τους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)