Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

15 λεπτά

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου/Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στην τέταρτη και τελευταία φάση της παρούσας διδακτικής πρότασης, συμπληρώνεται ανώνυμα από τους μαθητές ανά ομάδα ερωτηματολόγιο, με σκοπό να εξαχθούν δεδομένα αναφορικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας της Αγγλικής με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι απαντήσεις των μαθητών αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο επόμενο μάθημα, καθώς επίσης και το βασικό υλικό για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)