Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Τα συγκοπτόμενα ουσιαστικά β’ κλίσης στα Λατινικά

10 λεπτά

Ανάκληση γνώσεων για τη β’ κλίση ουσιαστικών

Φύλλα Εργασίας
Μοιράζουμε στα πρώτα 10 λεπτά του μαθήματος το πρώτο φύλλο εργασίας και στις δύο ομάδες και εργαζόμαστε με αυτό. Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσουμε μέσα στα πρώτα 5 λεπτά τις καταλήξεις ενός αρσενικού ουσιαστικού β’ κλίσης που έχουμε ήδη διδαχθεί, ανακαλώντας έτσι στη μνήμη μας την προϋπάρχουσα γνώση, η οποία θα χρειαστεί και για το νέο κεφάλαιο. Κατόπιν, στα επόμενα 5 λεπτά δύο από τους μαθητές που επιθυμούν από το σύνολο της τάξης σηκώνονται στον διαδραστικό πίνακα και με τη βοήθεια της γραφίδας συμπληρώνουν το πρώτο φύλλο εργασίας (ο ένας μόνο τις καταλήξεις και ο άλλος την κλίση ολόκληρου του ουσιαστικού). Ταυτόχρονα το σύνολο της τάξης ελέγχει εάν συμπλήρωσε σωστά το φύλλο εργασίας και διορθώνει πιθανά λάθη.
Δημιουργός Σεναρίου: Άννα Ξένου (Εκπαιδευτικός)