Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Τα συγκοπτόμενα ουσιαστικά β’ κλίσης στα Λατινικά

25 λεπτά

Τα συγκοπτόμενα β’κλίσης και οι καταλήξεις τους

Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει 25 λεπτά. Στην αρχή αυτής της φάσης, προβάλλεται το διαδραστικό βίντεο με την ομιλία του Μ.Γλέζου στο Ευρωκοινοβούλιο και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Η προβολή του οπτικού υλικού και η συζήτηση επί αυτού διαρκεί 10 λεπτά. Η ομάδα «Οι Λατίνοι της εποχής του Θωμά Ακινάτη» απαντούν στο πρώτο ερώτημα («Ποιος είναι ο Θωμάς ο Ακινάτης;»), αφού πρώτα τo σκεφτούν και το συζητήσουν όλοι μαζί. Μαθαίνουμε με τη χρήση ερώτησης με πολλαπλή επιλογή την ορθώ απάντηση, ότι δηλαδή είναι Ιταλός ιερέας, θεολόγος και φιλόσοφος που έζησε στις αρχές του 13ου αι. μ.Χ. Έπειτα, η ίδια ομάδα οφείλει να βρει ποιο είναι το δευτερόκλιτο  συγκοπτόμενο ουσιαστικό στη φράση του Θωμά Ακινάτη, με ερώτηση από το τέλος του διαδραστικού βίντεο. Οι μαθητές απαντούν σε μια ερώτηση τύπου «το ουσιαστικό hominem» ή το «ουσιαστικό libri». Η σωστή απάντηση καταγράφεται με τη γραφίδα από τον διδάσκοντα στον διαδραστικό πίνακα ως εξής: liber -bri=το βιβλίο Έπειτα, η ομάδα «Οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι» απαντούν σε ένα τρίτο ερώτημα που τίθεται προφορικά από τον διδάσκοντα, εντοπίζοντας λέξεις που γνωρίζουν σε σύγχρονες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο και έχουν προέλευση από τη λατινική λέξη liber, όπως οι λέξεις le livre (το βιβλίο στα γαλλικά) ή il libro (το βιβλίο στα ιταλικά). Έτσι, ανακαλύπτουμε και δικαιολογούμε την ιστορική συνέχεια της λατινικής. Αισθανόμαστε τη ζωντάνια αυτής της γλώσσας χάρη στις σύγχρονες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίες κατάγονται από αυτή. Κατόπιν, το ουσιαστικό liber κατατάσσεται από τον διδάσκοντα στα συγκοπτόμενα της β’ κλίσης και με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα δίνεται υπόδειγμα κλίσης αυτού και άλλων παρομοίων με τη χρήση έτοιμων πινάκων από το σχολικό εγχειρίδιο που προβάλλονται και στον διαδραστικό πίνακα. Η διδασκαλία του νέου αυτού γνωστικού θέματος από τον διδάσκοντα διαρκεί 10 λεπτά. Στα τελευταία 5 λεπτά καλούνται και οι δύο ομάδες να εντοπίσουν τις διαφορές στις πτώσεις των αρσενικών ουσιαστικών β’κλίσης με τα συγκοπτόμενα β’ κλίσης, δηλαδή να εντοπίσουν ότι στα συγκοπτόμενα απουσιάζει η κατάληξη στην ονομαστική και κλητική ενικού. Ένας εκ των μαθητών καλείται στον πίνακα και με τη χρήση έγχρωμης γραφίδας κυκλώνει και παρουσιάζει τη διαφορά σε αυτές τις δύο πτώσεις (ονομαστική και κλητική ενικού) και ο διδάσκων κατόπιν διαβάζει την αντίστοιχη χρήσιμη παρατήρηση από το σχολικό βιβλίο.

Η ομιλία του Μ.Γλέζου στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Λατινικά

Διευκρίνιση: 
Κατανοούν οι Ευρωπαίοι τα Λατινικά; Χρησιμοποιούν οι Έλληνες τα Λατινικά; Τα λατινικά είναι μια γλώσσα ζωντανή!

Η κλίση των συγκοπτόμενων

Διευκρίνιση: 
Πίνακας από το σχολικό εγχειρίδιο

Μια βασική παρατήρηση για τα συγκοπτόμενα!

Διευκρίνιση: 
Η διαφορά τους με όλα τα υπόλοιπα αρσενικά β' κλίσης
Δημιουργός Σεναρίου: Άννα Ξένου (Εκπαιδευτικός)