Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Τα συγκοπτόμενα ουσιαστικά β’ κλίσης στα Λατινικά

5 λεπτά

Ανακεφαλαίωση και εμπέδωση

Φύλλα Εργασίας

Τα τελευταία 5-6 λεπτά του μαθήματος με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου οι μαθητές αναλαμβάνουν μέσα στην τάξη από την ενότητα V του σχολικού εγχειριδίου να εντοπίσουν συγκοπτόμενα ουσιαστικά β’ κλίσης (όπως vir, agros, puer) και να τα ταξινομήσουν σε συγκοπτόμενα σε –er ή σε –ir β’ κλίσης. Το κείμενο της ενότητας V προβάλλεται ταυτόχρονα στον διαδραστικό πίνακα από τα διαδραστικά σχολικά βιβλία (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B127/620/4001,17944/).

Ένας μαθητής κυκλώνει τα συγκοπτόμενα ουσιαστικά β’ κλίσης στον διαδραστικό πίνακα με τη βοήθεια των συμμαθητών του. Τέλος, μοιράζεται το δεύτερο φύλλο εργασίας και αναθέτουμε στους μαθητές για το σπίτι δύο ασκήσεις κατάκτησης και εμπέδωσης της νέας γνώσης.

Lectio V (κείμενο)

Διευκρίνιση: 
Το κείμενο από το σχολικό εγχειρίδιο για χρήση στον διαδραστικό πίνακα
Δημιουργός Σεναρίου: Άννα Ξένου (Εκπαιδευτικός)