Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Καύση των υδρογονανθράκων

7 λεπτά

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός

Φύλλα Εργασίας

Η 2η διδακτική ώρα ολοκληρώνεται την τελική αξιολόγηση (Δραστηριότητες 1 και 2) και μεταγνωστικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο (Δραστηριότητα 3). Υπενθυμιζεται ότι στις προηγούμενες φάσεις υπήρξαν δραστηριότητες που είχαν ως σκοπό την ενδιάμεση/διαμορφωτική αξιολόγηση.

Σε περίτωση ανεπάρκειας χρόνου, προτείνεται να προβάλλει ο διδάσκων τις δραστηριότητες της τελικής αξιολόγησης στον πίνακα/οθόνη και να απαντούν μεμονωμένα οι μαθητές. Το πλήθος των μαθητών που ζητούν να μιλήσουν, σηκώνοντας το χέρι είναι ενδεικτικός αλλά όχι σίγουρος δείκτης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας.

Με δυο λόγια

Διευκρίνιση: 
Σύρετε κάθε φράση στην κατάλληλη περιοχή.

Θυμήσου ...

Διευκρίνιση: 
Σύρετε τους αριθμούς ή τα σύμβολα στην κατάλληλη περιοχή. Μπορείτε τα χρησιμοποιήσετε όσες φορές θέλετε, αλλά δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσετε όλα. Το σύμβολο l είναι το αγγλικό γράμμα "ελ".
Σχόλιο: 
Θυμηθείτε ότι ο συντελεστής 1 παραλείπεται.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΑΠΗ (Εκπαιδευτικός)