Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

90 λεπτά

Παρουσιάσεις των έργων των ομάδων

Οι τελευταίες δύο διδακτικές ώρες ήταν προορισμένες στην παρουσίαση του αποτελέσματος, όλων δηλαδή των δραστηριοτήτων για κάθε αίσθηση και από κάθε ομάδα. Σαν τελική «δοκιμή» η κάθε ομάδα παρουσίασε στις άλλες ομάδες και στα τμήματα των γαλλικών τις πέντε δραστηριότητές της.Μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς προσκαλέσαμε να παίξουν μαζί μας και τα τμήματα της Δ’ τάξης. Επίσης στείλαμε τις δραστηριότητες μας σε άλλα σχολεία στα οποία διδάσκω φέτος. Με κάποια από αυτά τα σχολεία, όπως προαναφέρθηκε, έχω ήδη ολοκληρώσει ανάλογες δραστηριότητες, πιο περιορισμένου εύρους όμως, οι οποίες με τη δική τους σειρά έχουν ήδη σταλεί στα υπόλοιπα σχολεία.

Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)