Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

45 λεπτά

Εντοπισμός και κατανόηση του υπό εξέταση θέματος

Στην αίθουσα πληροφορικής προβάλλεται power point με εικόνες από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και γίνεται ενημέρωση σχετικά με το τι  θα επακολουθήσει, ποια θα είναι η μορφή του μαθήματος. Η τάξη «υπογράφει» το συμβόλαιό της ως προς την τήρηση των κανόνων και γίνεται ο απαιτούμενος χωρισμός σε ομάδες.

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση (10 λεπτών) σχετικά με τον τρόπο ομιλίας του συγγενικού περιβάλλοντος των παιδιών  και την καταγωγή τους και  καλούνται να αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα.

Γίνεται συσχέτιση των δύο (καταγωγής-τρόπου ομιλίας)  και εντοπισμός του υπό εξέταση θέματος.

Με καταιγισμό ιδεών τίθεται ο τίτλος του θέματος:   "Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!"

 

Με τη βοήθεια των ακόλουθων δραστηριοτήτων γίνεται προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του θέματος.

 

Η πολυμορφία του τόπου και η αντανάκλασή του στη γλώσσα.

Διευκρίνιση: 
Οι ιστορικοκοινωνικές συνθήκες κάθε τόπου αντανακλώνται και στον τρόπο ομιλίας του.
Σχόλιο: 
Η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την Κρήτη εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές.

Παίξε και μάθε!

Διευκρίνιση: 
Προσπάθησε να αντιστοιχίσεις σωστά, ώστε να γνωρίσεις τις κυριώτερες διαλέκτους και τις περιοχές στις οποίες μιλούνται.
Σχόλιο: 
Χρησιμοποίησε τον έλεγχο για την ορθότητα της απάντησης

Αποσαφήνιση όρων

Διευκρίνιση: 
Αναζητήστε στο Λεξικό της κοινής Ελληνικής τους όρους: Διάλεκτος, ιδίωμα, ιδιωτισμός, ιδιωματισμός.
Σχόλιο: 
Οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες σχετίζονται περισσότερο με τους όρους: Διάλεκτος, ιδίωμα

Χαρτογράφηση όρων

Διευκρίνιση: 
Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους ορισμούς των εννοιών που συλλέξατε. Μπορείτε να αναδιατάξετε τον χάρτη λαμβάνοντας υπόψη το σχόλιο στο τέλος της σελίδας.
Σχόλιο: 
Η γλώσσα μπορεί να έχει ποικίλες μορφές (γεωγραφικές και κοινωνικές).
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)