Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

90 λεπτά

Ιστοεξερεύνηση - συλλογή πληροφοριών

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, αρχίζουν να περιηγούνται στο διαδίκτυο, να μελετούν το θέμα και να συλλέγουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των φύλλων εργασίας .

Κάθε ομάδα τιτλοφορείται από την περιοχή της οποίας τη διάλεκτο  μελετά. 

Έπειτα οι μαθητές/τριες ολοκληρώνουν τη μικρή τους «έρευνα», επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν καταγράψει  και δημιουργούν τη δική τους παρουσίαση σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου.

Έλεγχος γνώσεων.

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε την έρευνά σας, ελέγξτε τις γνώσεις που αποκομίσατε!
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)