Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

« Κατανοώ τη γλώσσα μου, γνωρίζω τον εαυτό μου!»

45 λεπτά

Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η τάξη μεταβαίνει στην αίθουσα με τον βιντεοπροβολέα και ο μαθητής που έχει οριστεί από την ομάδα παρουσιάζει σε οργανωμένο προφορικό λόγο τα ευρήματά της.

Ακολουθεί συζήτηση, σύγκριση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 Στα τελευταία 10 λεπτά ανατίθεται η εργασία για το σπίτι σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και διευκρινίζονται τυχόν απορίες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)