Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μήνυμα από το διάστημα

20 λεπτά

βρίσκω τα ονόματα και τη σειρά των πλανητών

Επισκέπτομαι τη σελίδα https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/03/25/le-systeme-solaire/ και βρίσκω τη σειρά και τα ονόματα των πλανητών.Θυμάμαι τα νούμερα από το 1-9 βλέποντας το ακόλουθο βιντεάκι https://www.youtube.com/watch?v=gXcPyVN_D5g και  στη συνέχεια κάνω την άσκηση αντιστοίχισης των τακτικών αριθμητικών με το όνομα του πλανήτη και τη δραστηριότητα σύνδεσης τακτικού και απόλυτου αριθμητικού.

les noms des planètes

les nombres ordinaux

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)