Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μήνυμα από το διάστημα

20 λεπτά

μαθαίνω τις μέρες της εβδομάδας

Οι μαθητές βλέπουν πρώτα το βιντεάκι σχετικά με τις μέρες της εβδομάδας.(https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4).Μετά από κάποιες επαναλήψεις είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην πρώτη δραστηριότητα,αφού χωριστούν σε ζευγάρια κάνοντας την άσκηση με τις μέρες της εβδομάδας.Στη δεύτερη δραστηριότητα αντιστοιχούν τη μέρα με τον πλανήτη.Δίνονται διευκρινίσεις για τη μέρα dimanche που δεν αντιστοιχεί σε πλανήτη αλλά στον ήλιο(τη μέρα του Θεού) και τη μέρα lundi που παίρνει το όνομα από το φεγγάρι (la lune) που είναι δορυφόρος της Γης και όχι πλανήτης. Τέλος, συντάσσουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα (παραγωγή γραπτού λόγου) σημειώνοντας ποια μέρα θα επισκεφτούν κάθε πλανήτη.Σε ὀλη τη διάρκεια της 2ης και της 3ης φάσης του σεναρίου ακούγεται η μουσική του Gustav Holst, the planets ζητώντας απὀ τους μαθητἐς να βρουν σε ποιον πλανήτη αναφέρεται κάθε κομμάτι. (https://www.youtube.com/watch?v=HLZ9VkeyUF0)

οι μέρες της εβδομάδας

les jours et les noms des planètes

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)