Γαλλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μήνυμα από το διάστημα

50 λεπτά

Κατασκευή mobile με τους πλανήτες

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα μόμπιλε με τους 9 πλανήτες του ηλιακού συστήματος.Με τη βοήθεια από το μάθημα της Γεωγραφίας συλλέγουν πληροφορίες για το μέγεθος,τη σειρά που ήδη έμαθαν και το χρώμα των πλανητών. Έτσι,φουσκώνουμε 9 μπαλόνια στο σωστό μέγεθος και κολλάμε επάνω κομμάτια από εφημερίδες.Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και στη συνέχεια, αφού ξεφουσκώσουμε τα μπαλόνια και κλείσουμε την τρύπα με χαρτοταινιία στερεώνουμε κάποια κλωστή ή σπάγκο με το πεπιεσμένο χαρτί, ώστε μετά να τα κρεμάσουμε.Τέλος,τα βάφουμε με τέμπερες ή πλαστικό χρώμα και τα κρεμάμε. Έτσι το μόμπιλε μας είναι έτοιμο.Ανακεφαιλαιώνοντας,θυμίζουμε τη σειρά των πλανητών χρησιμοποιώντας τα τακτικά αριθμητικά και τη μέρα κατά την οποία θα επισκεφτούμε τον καθένα(αναφέρουμε επίσης ότι ο Πλούτωνας ήταν πλανήτης που τελικά <παράπεσε >από το ηλιακό σύστημα).

le programme de la semaine

Διευκρίνιση: 
προσοχή στη σειρά των πλανητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)