Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Όξινος ωκεανός

15 λεπτά

Αφόρμηση: Η αύξηση της οξύτητας των ωκεανών

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν 2 βίντεο:

1ο βίντεο: Το θέμα είναι "η αύξηση της οξύτητας των ωκεανών" και διαρκεί πέντε (5) λεπτά. Το βίντεο θα λειτουργήσει ως αφόρμηση για την προσέγγιση της έννοιας ΟΞΥΤΗΤΑ.

2ο βίντεο: Το θέμα είναι "τα οξέα κατά Arrhenius" και διαρκεί δύο (2) λεπτά. Το βίντεο θα φέρει στην επιφάνεια τις πρότερες γνώσεις γύρω από τα οξέα.

Μετά την παρακολούθηση των δύο βίντεο, προκαλούμε τη συζήτηση γύρω από την οξύτητα θέτοντας ενδεικτικά ερωτήματα:

1) Θα μπορούσατε να εξηγήσετε τι είναι η οξύτητα των ωκεανών;

2) Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

3) Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε τρόπους ώστε να περιορίσουμε αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα;

Το φαινόμενο της αύξησης της οξύτητας των ωκεανών

Σχόλιο: 
Το βίντεο αποτελεί μέρος (5 λεπτά) του αρχικού που υπάρχει στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2394).

Οξέα κατά Arrhenius

Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Ευθυμίου (Εκπαιδευτικός)