Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Όξινος ωκεανός

25 λεπτά

Πειραματικός προσδιορισμός του pH ορισμένων ουσιών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν το pH είτε μέσω εικονικού πειράματος (Φύλλο Εργασίας Αίθουσας Υπολογιστών) ή με πραγματική εργαστηριακή άσκηση (Φύλλο Εργασίας Εργαστηρίου Χημείας). Σε κάθε περίπτωση, επιχειρείται η επίτευξη του 4ου στόχου, δηλαδή οι μαθητές να προσδιορίσουν το pH με χρήση πεχαμέτρου και πεχαμετρικού χαρτιού, για διάφορες ουσιές και να μεταβάλλουν τον όγκο του διαλύματος.

Οργάνωση πειράματος: Το πείραμα (είτε εικονικό είτε πραγματικό) μπορεί να γίνει και ατομικά από τον κάθε μαθητή και ομαδοσυνεργατικά. Υπάρχουν τρεις (3) ρόλοι.

Στην πρώτη περίπτωση (ατομικά), κάθε μαθητής αναλαμβάνει και τους 3 ρόλους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, γίνεται καταμερισμός.

  • υπεύθυνος/η διεξαγωγής πειράματος: Μελετά το φύλλο εργασίας, λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον καθηγητή, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα και εκτελεί το πείραμα.
  • υπεύθυνος/η καταγραφής αποτελεσμάτων: Μελετά το φύλλο εργασίας, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα, κατανοεί το φύλλο εργασίας και πώς συμπληρώνεται και καταγράφει τα αποτελέσματα.
  • υπεύθυνος/η παρουσίασης αποτελεσμάτων: Μελετά το φύλλο εργασίας, συζητά με τους συμμαθητές της ομάδας το πείραμα και αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα είτε στον καθηγητή είτε στην ολομέλεια της τάξης.
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Ευθυμίου (Εκπαιδευτικός)