Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Όξινος ωκεανός

10 λεπτά

Αξιολόγηση-Ανακεφαλαίωση

Φύλλα Εργασίας

Αξιολόγηση: Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν το επίπεδο της κατανόησής τους κριτηρίων αξιολόγησης (βλέπε παρακάτω).

Ανακεφαλαίωση: Στη συνέχεια,ο/η διδάσκων/διδάσκουσα προβάλλει την ανακεφαλαίωση είτε μέσω PDF (βλ φύλλο εργασίας) είτε μέσω της παρουσίασης (βλ παρακάτω).

Απάντηση στον αρχικό προβληματισμό/αφόρμηση: Για να μεταβάλλουμε την οξύτητα των ωκεανών πρέπει να μεταβάλλουμε είτε τον αριθμό των κατιόντων υδρογόνου ή τον όγκο των ωκεανών! Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων. Ενδεχομένως, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, άρα πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων όπως το διοξείδιο του άνθρακα.

Επιπλέον υλικό για μελέτη: Σε περίπτωση που κριθεί χρήσιμο και εφικτό, ο διδάσκων μπορεί να προτείνει στους μαθητές να παρακολουθήσουν όλο το βίντεο (14 λεπτά) της αφόρμησης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2394). Το θέμα μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως (διερευνητική εργασία, διαθεματική προσέγγιση, κ.ά.).

Οξύτητα

Σύγκριση οξύτητας διαλυμάτων (αριθμός κατιόντων υδρογόνου και όγκος διαλύματος)

Διευκρίνιση: 
Σύρετε και αποθέστε το κείμενο "μεγαλύτερη οξύτητα" στο κατάλληλο κενό πλαίσιο.

Προσδιορισμός pH διαλύματος (κατά προσέγγιση, με ακρίβεια)

Διευκρίνιση: 
Σύρετε και αποθέστε τα κείμενα "Προσέγγιση" και "Ακρίβεια" στα κατάλληλα κενά πλαίσια.

Σύγκριση οξύτητας διαλυμάτων από τιμές pH

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Ανακεφαλαίωση

Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Ευθυμίου (Εκπαιδευτικός)