Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο μινωικός πολιτισμός

30 λεπτά

Καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση.

Φύλλα Εργασίας

4η δραστηριότητα

Εργασία με το Revelation Natural Art (περιβάλλον εργασίας για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την επικοινωνία και την έκφραση).

 

Προαπαιτούμενα: Προτού οι μαθητικές ομάδες εργαστούν με το Revelation Natural Art, σύμφωνα με το 4ο φύλλο εργασίας, έχουν προηγηθεί εισαγωγικές δραστηριότητες, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν σχετική ευχέρεια αναφορικά με το χειρισμό του περιβάλλοντος εργασίας. Επίσης ο δάσκαλος της τάξης έχει ενεργό υποστηρικτικό ρόλο διευκολύνοντας τους μαθητές, στις όποιες δυσκολίες μπορεί να συναντήσουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και της ελλιπής γνώσης τους τόσο για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (όπως έχει ήδη προαναφερθεί) όσο και για το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας.

 

Με την αξιοποίηση του Revelation Natural Art αποφεύγεται η μονοτονία του τρόπου επεξεργασίας των διάφορων θεμάτων. Επίσης, αφυπνίζεται και διατηρείται η δημιουργικότητα των μαθητών και καλλιεργείται η έκφρασή τους. Ενθαρρύνεται ο πειραματισμός και η έρευνα στα υλικά και στις τεχνικές των εικαστικών τεχνών καθώς και στους δρόμους της εικαστικής έκφρασης διεγείροντας τη δημιουργική φαντασία. Άλλωστε τα συναισθήματα, οι ιδέες και οι εμπειρίες μπορούν να ερμηνευθούν με ποικίλους τρόπους και να πάρουν ποικίλες εικαστικές μορφές, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω του εν λόγω λογισμικού. Καλλιεργείται, θα μπορούσε να πει κανείς, στην προκειμένη περίπτωση η συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία δυστυχώς τόσο πολύ παραμελείται στο σημερινό σχολείο!

Το Revelation Natural Art δεν είναι απλά και μόνο ένα αντικείμενο, μια επιφάνεια εργασίας, αλλά γίνεται ένας τόπος, ένας χώρος, στον οποίο παρεμβαίνουν ενεργά  οι μαθητές. Γνωρίζουν την εικαστική γλώσσα, τα σύμβολα, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, τα υλικά, τα μέσα και τις τεχνικές, ενώ ασκούνται παράλληλα στην κατάλληλη χρήση και οργάνωσή τους σε έργα προσωπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

          Εκτός από τα παραπάνω και την «αισθητική απόλαυση» που επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας, επιδιώκεται και η εξοικείωση με απλά μέσα και τεχνικές, ώστε οι μαθητές να πειραματίζονται και να χρησιμοποιούν προγράμματα ζωγραφικής και σχεδιαστικά του Η/Υ, τα οποία είναι εύκολα στην κατανόηση και στη χρήση τους και συνδυάζονται με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Ιστορίας.

          Τέλος, όπως έχει γίνει σαφές το λογισμικό είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – αφού υποστηρίζει τη σύνδεση της τέχνης με την ιστορία - και εμπλέκει τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αισθητικής Αγωγής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)