Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

15 λεπτά

Διερεύνηση

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με το το περιβάλλον της Scratch και τις βασικές εντολές της. Είναι πιθανό οι μαθητές στο συγκεκριμένο σενάριο θα θελήσουν να κατασκευάσουν πολυπλοκότερες εφαρμογές σε σχέση με τις εισαγωγικές. Με τις παρακάτω δραστηριότητες θα γίνει η επαναχρησιμοποίηση πρότερων γνώσεων.

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Διευκρίνιση: 
Βάλτε χρώμα στη σωστή κουκίδα.

ΕΡΓΑΣΙΑ2

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή εικόνα

ΕΡΓΑΣΙΑ3

Διευκρίνιση: 
Βάλτε χρώμα στη σωστή κουκίδα.

ΕΡΓΑΣΙΑ4

Διευκρίνιση: 
Αντιστοιχίστε τις στήλες χρησιμοποιώντας την εντολή: Πήγαινε στο x … y…. (από το μενού Κίνηση)
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Εκπαιδευτικός)