Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

15 λεπτά

Παρουσίαση

Φύλλα Εργασίας

Θα γίνει προβολή της εφαρμογής (το παρακάτω βίντεο) που θα δημιουργήσουν οι μαθητές στο περιβάλλον Scratch. Ακολουθεί συζήτηση με καταιγισμό ιδεών στα παρακάτω θέματα:

  • Τι δείχνει το συγκεκριμένο βίντεο;( Περιγραφή Τόπου, χαραχτήρες).
  • Πως κινείται ο break dancer;
  • Τι ενδυμασίες αλλάζει;
  • Πώς αλλάζει τις ενδυμασίες του , γρήγορα ή αργά;
  • Πόσες φορές φαίνεται να επαναλαμβάνει τον ίδιο χορό ο breakdancer;
  • Πόσες εντολές θα χρησιμοποιήσουμε για να τον κάνουμε να χορέψει;
  • Μήπως υπάρχει άλλος τρόπος για να μη χρησιμοποιήσουμε τόσες εντολές;

Κατόπιν παρουσιάζουμε την εντολή επανάληψης με τη βοήθεια παρουσίασης καθώς και τις άλλες εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε στο Σενάριο του Scratch.

παρουσίαση του βίντεο στους μαθητές

Διευκρίνιση: 
Το scratch δεν δημιουργεί αρχεία mp4, έγινε χρήση του προγράμματος cantania (λήψη από την οθόν)η και μετά convert youtube trec to mp4

εντολή επανάληψης

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Εκπαιδευτικός)