Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

45 λεπτά

Εφαρμογή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο ατόμων και χρησιμοποιούν υπολογιστή. Σε κάθε υπολογιστή έχει εγκατασταθεί το λογισμικό Scratch.Η κάθε ομάδα παίρνει το φύλλο εργασίας και έχει μια διδακτική ώρα να το δημιουγήσει και να το αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο.

Εαν δεν έχω συνεχόμενες διδακτικές ώρες, δίνεται η οδηγία να ολοκληρώσουν στο φύλλο εργασίας ως το βήμα 4 και να αποθηκεύσουν τη δουλειά τους, ούτως ώστε να συνεχίσουν την επόμενη φορά.

breakdancers

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Εκπαιδευτικός)