Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

15 λεπτά

Αναστοχασμός

Φύλλα Εργασίας

Στη Φάση4 ελέγχεται η επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχουμε θέσει στην αρχή του διδακτικού σεναρίου.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση φύλλου εργασίας.

Εργασία 1

Διευκρίνιση: 
Εργασία1Πες Γεια σου

Εργασία 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Εκπαιδευτικός)